Spoed – Huisartsenpraktijk Haastrecht – Haastrecht

Huisartsenpraktijk Haastrecht

Huisartsenpraktijk Haastrecht is apotheekhoudend en bestaat uit praktijk Stolk en Sturkenboom en praktijk Wibbelink. Wij leveren vanuit ons praktijkpand aan het Concordiaplein 3 de huisartsgeneeskundige zorg en de medicatievoorziening voor Haastrecht en omgeving. Wij doen dit met veel plezier en willen dit ook heel goed doen.

Tel Stolk Sturkenboom 0182 501303
Tel Wibbelink 0182 501670

Huisartsenpraktijk Haastrecht
Concordiaplein 3 2851 VV Haastrecht

Spoed

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.

Bij andere spoedeisende klachten of verwondingen kunt u altijd direct op de praktijk terecht. Belt u tevoren even zodat wij met uw komst rekening kunnen houden.
Is het niet mogelijk naar de praktijk te komen zal de huisarts u thuis bezoeken.

Voor spoedgevallen tijdens openingstijden bel het praktijknummer (Wibbelink 0182-501670, Stolk en Sturkenboom 0182-501303) en toets een 1.

Spoedgevallen tijdens avond, nacht en in het weekend: 0182-322488. (HuisArtsenPost Midden Holland, HAP).