Assistentie en praktijkondersteuning – Huisartsenpraktijk Haastrecht – Haastrecht

Huisartsenpraktijk Haastrecht

Huisartsenpraktijk Haastrecht is apotheekhoudend en bestaat uit praktijk Stolk en Sturkenboom en praktijk Wibbelink. Wij leveren vanuit ons praktijkpand aan het Concordiaplein 3 de huisartsgeneeskundige zorg en de medicatievoorziening voor Haastrecht en omgeving. Wij doen dit met veel plezier en willen dit ook heel goed doen.

Tel Stolk Sturkenboom 0182 501303
Tel Wibbelink 0182 501670

Huisartsenpraktijk Haastrecht
Concordiaplein 3 2851 VV Haastrecht

Assistentie en praktijkondersteuning

Bij onze doktersassistentes kunt u terecht voor praktische vragen en tips. Zij zorgen voor het maken van afspraken en urine onderzoek. Verder hebben zij eigen spreekuren waar u o.a. terecht kunt voor:

 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • tapen van de enkels
 • verstrekken van informatiefolders
 • vaatonderzoek (enkel-arm index meting)
 • het maken van een ecg (hartfilmpje)

Bij onze apothekersassistentes kunt u terecht voor vragen over medicijnen, herhalingsrecepten aanvragen.

Onze praktijkverpleegkundige, Ellen van Rooijen heeft met name een taak in de zorg voor chronisch zieken en in de ouderenzorg. Zij doet controles, geeft voorlichting en begeleidt patiënten met hart- en vaatziekten, diabetes mellitus (inclusief insulinetherapie), astma (ook bij kinderen) en COPD, met daarbij longfunctie- onderzoek en controle van de inhalatietechniek. Tevens begeleidt zij bij het stoppen met roken en bij aanpassing van de levensstijl zoals afvallen en meer bewegen. Het opstellen van een hart- en vaatziekten risicoprofiel behoort ook tot haar taak. Ouderenzorg is vooral preventief gericht, met aandacht voor zorg, welzijn en wonen, zodat de patiënt zo lang mogelijk onder goede condities en verantwoord thuis kan blijven wonen.

De POH GGZ (praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg; Veronique van Dijke (aanwezig op maandag en dinsdag) en Jolanda Padding  (aanwezig op donderdag). Tijdens een aantal gesprekken gaat u samen met haar onderzoeken wat precies uw klachten en vragen zijn en zet u de eerste stappen om tot een oplossing of verandering te komen. Daarnaast kan de POH GGZ u aanmelden voor online programma’s van Therapieland zoals somberheid, paniek, overspannen zijn en burn-out. Samen met de POH GGZ doorloopt u deze programma’s. Vaak is dat voldoende om weer zelf verder te kunnen. Waar nodig kan er een doorverwijzing plaatsvinden naar regionaal aanbod in basis of specialistische GGZ.