Afspraken – Huisartsenpraktijk Haastrecht – Haastrecht

Huisartsenpraktijk Haastrecht

Huisartsenpraktijk Haastrecht is apotheekhoudend en bestaat uit praktijk Stolk en Sturkenboom en praktijk Wibbelink. Wij leveren vanuit ons praktijkpand aan het Concordiaplein 3 de huisartsgeneeskundige zorg en de medicatievoorziening voor Haastrecht en omgeving. Wij doen dit met veel plezier en willen dit ook heel goed doen.

Tel Stolk Sturkenboom 0182 501303
Tel Wibbelink 0182 501670

Huisartsenpraktijk Haastrecht
Concordiaplein 3 2851 VV Haastrecht

Afspraken

Coronavirus
Indien u luchtwegklachten heeft en huisartsenzorg nodig hebt belt u overdag de huisartsenpraktijk en buiten kantooruren de Huisartsenpost Midden-Holland (0182-322488).
De assistente staat u dan te woord en plant zo nodig een telefonisch (i.p.v. fysiek) consult bij de huisarts in. Als uw klachten zodanig zijn dat u door een arts beoordeeld moet worden, wordt daarvoor een afspraak gemaakt. U wordt dan onderzocht door een arts in beschermende kleding. U dient dan zelf een mondkapje te dragen.

  • Bij het bezoeken van de praktijk of ophalen van de medicijnen geldt natuurlijk dat men zich moet houden aan de RIVM richtlijnen!
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius
  • Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.
  • Indien u luchtwegklachten heeft en geen huisartsenzorg nodig heeft, kunt u een zelftest doen.
  • Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM (0800) 13 51.
  • Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten? Kijk eerst op Thuisarts.nl en zoek onder “Corona”.
  • Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) en de Huisartsenpost Midden-Holland (HAP) zetten sinds 25 maart 2020 de Corona Screener in. Dit is een online vragenlijst, gemaakt door medisch specialisten van het GHZ en huisartsen. Heeft u klachten die mogelijk door het coronavirus (COVID-19) worden veroorzaakt? Dan kunt u de vragenlijst invullen. Hierna wordt de ernst van de klachten gewogen en krijgt u een advies.

Spreekuur op afspraak
Elke werkdag zijn er in de ochtend spreekuren. Hiervoor moet tevoren een afspraak worden gemaakt.
U kunt online een afspraak maken via Uw Zorg Online of telefonisch:
Praktijk Stolk en Sturkenboom telefoon 0182-501303
Praktijk Wibbelink telefoon 0182-501670.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
Van ongeveer 10.15 tot 10.30 u en tussen 12.00 tot 15.00 u is de praktijk telefonisch alleen voor spoedgevallen bereikbaar via nummer 0182-503380

Meer tijd nodig of een huisbezoek?
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen dan meer tijd reserveren in onze agenda.
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.