Afspraken – Huisartsenpraktijk Haastrecht – Haastrecht

Huisartsenpraktijk Haastrecht

Huisartsenpraktijk Haastrecht is apotheekhoudend en bestaat uit praktijk Stolk en Sturkenboom en praktijk Wibbelink. Wij leveren vanuit ons praktijkpand aan het Concordiaplein 3 de huisartsgeneeskundige zorg en de medicatievoorziening voor Haastrecht en omgeving. Wij doen dit met veel plezier en willen dit ook heel goed doen.

Tel Stolk Sturkenboom 0182 501303
Tel Wibbelink 0182 501670

Huisartsenpraktijk Haastrecht
Concordiaplein 3 2851 VV Haastrecht

Afspraken

Spreekuur op afspraak
Elke werkdag zijn er in de ochtend spreekuren. Hiervoor moet tevoren een afspraak worden gemaakt.
U kunt online een afspraak maken via Uw Zorg Online of telefonisch:
Praktijk Stolk en Sturkenboom telefoon 0182-501303
Praktijk Wibbelink telefoon 0182-501670.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
Van ongeveer 10.15 tot 10.45 u en tussen 12.00 tot 15.00 u is de praktijk telefonisch alleen voor spoedgevallen bereikbaar via nummer 0182-503380

Beeldbellen
Het is ook mogelijk om een consult bij uw huisarts in te plannen via beeldbellen. Bij bepaalde klachten is het niet altijd noodzakelijk dat u fysiek op het spreekuur komt.
De doktersassistente maakt deze inschatting in overleg met u.
U dient zelf in het bezit te zijn van een computer, tablet of mobiele telefoon (met camera) en een emailadres.
Voor het inplannen van een beeldbel afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met de doktersassistente. Zij zal u verder uitleg geven hoe dit in zijn werk gaat.

Meer tijd nodig of een huisbezoek?
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen dan meer tijd reserveren in onze agenda.
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.