Praktijk – Huisartsenpraktijk Haastrecht – Haastrecht

Huisartsenpraktijk Haastrecht

Huisartsenpraktijk Haastrecht is apotheekhoudend en bestaat uit praktijk Stolk en Sturkenboom en praktijk Wibbelink. Wij leveren vanuit ons praktijkpand aan het Concordiaplein 3 de huisartsgeneeskundige zorg en de medicatievoorziening voor Haastrecht en omgeving. Wij doen dit met veel plezier en willen dit ook heel goed doen.

Tel Stolk Sturkenboom 0182 501303
Tel Wibbelink 0182 501670

Huisartsenpraktijk Haastrecht
Concordiaplein 3 2851 VV Haastrecht

Praktijk

Huisartsenpraktijk Haastrecht is apotheekhoudend en bestaat uit praktijk Stolk en Sturkenboom en praktijk Wibbelink.
Op dinsdag en vrijdag is dr. Van Zwienen  werkzaam in de praktijk van dr Wibbelink. In beide praktijken is regelmatig een huisarts in opleiding werkzaam, bij de praktijk van Stolk en Sturkenboom vanuit de Erasmus Universiteit in Rotterdam en bij de praktijk van dr Wibbelink vanuit de universiteit Utrecht.
Deze werken onder toezicht en verantwoordelijkheid van de huisartsen.
De beide praktijken werken nauw met elkaar samen en nemen voor elkaar waar bij vakanties, vrije middagen, nascholingen en na nachtdiensten.
Huisartsenzorg houdt zich niet aan openingstijden. Voor zorg buiten de openingstijden van de praktijk kunt u zich wenden tot de HAP (HuisArtsen Post), Bleulandweg 10, 2803 te Gouda. Heeft u de HAP nodig, dan is het verstandig tevoren telefonisch contact op te nemen tel 0182-322488.

Zorgaanbod
Onze praktijk biedt de reguliere huisartsgeneeskundige zorg aan, zoals omschreven bij de landelijke huisartsenvereniging (LHV).
Daarnaast bieden wij zorg voor de chronische ziektes als diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. Voor klachten en ziektes die vallen binnen de GGZ hebben we een praktijkondersteuner GGZ.
Het is mogelijk om via de praktijk diverse onderzoeken thuis te laten verrichten. Hiertoe behoren onder andere 24 uurs- bloeddrukmeting en telemetrie voor hartritme stoornissen.
We zijn gecertificeerd om reizigersadvisering te geven. We doen mee met de landelijke bevolkingsonderzoeken, die door het RIVM worden gecoördineerd; het Nationaal programma Grieppreventie, het bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker en de landelijke opsporing naar darmkanker.