Praktijk – Huisartsenpraktijk Haastrecht – Haastrecht

Huisartsenpraktijk Haastrecht

Huisartsenpraktijk Haastrecht is apotheekhoudend en bestaat uit praktijk Stolk en Sturkenboom en praktijk Wibbelink. Wij leveren vanuit ons praktijkpand aan het Concordiaplein 3 de huisartsgeneeskundige zorg en de medicatievoorziening voor Haastrecht en omgeving. Wij doen dit met veel plezier en willen dit ook heel goed doen.

Tel Stolk Sturkenboom 0182 501303
Tel Wibbelink 0182 501670

Huisartsenpraktijk Haastrecht
Concordiaplein 3 2851 VV Haastrecht

Praktijk

Zorgaanbod

Onze praktijk biedt de reguliere huisartsgeneeskundige zorg aan, zoals omschreven bij de landelijke huisartsenvereniging.

Daarnaast bieden wij zorg voor de chronische ziektes als diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. Voor klachten en ziektes die vallen binnen de GGZ hebben we een praktijkondersteuner GGZ.

Het is mogelijk om via de praktijk diverse onderzoeken thuis te laten verrichten. Hiertoe behoren onder andere 24 uurs bloeddrukmeting en telemetrie voor hartritme stoornissen.

We zijn gecertificeerd om reizigersadvisering te geven. We doen mee met de landelijke bevolkingsonderzoeken, die door het RIVM worden gecoördineerd; het Nationaal programma Grieppreventie, het bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker en de landelijke opsporing naar darmkanker.

 

Coronavirus  

In verband met de coronapandemie is de werkwijze van Huisartsenpraktijk Haastrecht aangepast. 

Onze praktijk volgt de landelijke richtlijnen om Corona te bestrijden. U hoeft op dit moment geen mondkapje te dragen en geen 1,5m afstand meer te houden als u de huisartsenpraktijk bezoekt.

Wilt u graag een afspraak maken en heeft u luchtwegklachten? Geef dit dan altijd aan bij de assistente.
De assistente staat u te woord en plant zo nodig een telefonisch consult bij de huisarts in. Als uw klachten zodanig zijn dat u door een arts beoordeeld moet worden, wordt daarvoor een afspraak gemaakt. U wordt dan onderzocht door een arts in beschermende kleding. U dient dan zelf een mondkapje te dragen.
Indien u huisartsenzorg nodig hebt belt u overdag de huisartsenpraktijk en buiten kantooruren de Huisartsenpost Midden-Holland (0182-322488).

Indien u luchtwegklachten heeft, kunt u een zelftest doen. Dit geldt ook voor kinderen. Bij een positieve zelftest hoeft u geen bevestigingstest meer te doen bij de GGD. Het blijft voorlopig nog wel mogelijk om te testen bij de GGD voor een herstelbewijs. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om te reizen. Ook blijft de GGD test beschikbaar voor kwetsbare mensen, hun mantelzorgers en mensen die geen zelftest willen of kunnen gebruiken.

Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM (0800) 13 51.

Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten? Kijk eerst op Thuisarts.nl en zoek onder “Corona”.

Afhalen medicijnen:

Bij het ophalen van de medicijnen  (van 8.00 tot 12.00 en van 15.00 tot 17.00 uur) gelden de richtlijnen zoals hierboven beschreven.

Huisartsenpraktijk Haastrecht is apotheekhoudend en bestaat uit praktijk Stolk en Sturkenboom en praktijk Wibbelink. Op dinsdag en vrijdag is dr Van Zwienen  werkzaam in de praktijk van dr Wibbelink. In beide praktijken is regelmatig een huisarts in opleiding werkzaam, bij de praktijk van Stolk en Sturkenboom vanuit de Erasmus Universiteit in Rotterdam en bij de praktijk van dr Wibbelink vanuit de universiteit Utrecht. Deze werken onder toezicht en verantwoordelijkheid van de huisartsen.

De praktijken werken nauw met elkaar samen en nemen voor elkaar waar bij vakanties, vrije middagen, nascholingen en na nachtdiensten. Het telefoonnummer van praktijk Stolk en Sturkenboom is 0182-501303. Het nummer van praktijk Wibbelink is 0182-501670.

Huisartsenzorg houdt zich niet aan openingstijden. Voor zorg buiten de openingstijden van de praktijk kunt u zich wenden tot de HAP (HuisArtsen Post), Bleulandweg 10, 2803 te Gouda. Heeft u de HAP nodig, dan is het verstandig tevoren telefonisch contact op te nemen tel 0182-322488.

 

Vaccinatiebewijs

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie?  Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen. Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.

Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden? Alleen als u door onze huisartsenpraktijk volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen. Stuurt u dan een bericht naar onze praktijk: info@huisartsenpraktijkhaastrecht.nl. Geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl. Als het voor ons mogelijk is om u wel een vaccinatiebewijs te geven, dan sturen we u dat toe via beveiligde e-mail.

Het heeft geen zin om onze praktijk hierover te bellen. Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een
vaccinatiebewijs te komen.